سبوس های مهدیار

مهدیار تولید کننده ی محصولات غذایی سلامت محور و فراسودمند بر پایه سویق، غلات کامل و حبوبات مشغول به فعالیت است. محصولات مهدیار از مواد اولیه ارگانیک و عاری از هر گونه ماده نگهدارنده و تراریخته تولید میگردند. درحال حاضر مهدیار به عنوان تولید کننده ی سویق، سویق های پفی، اسنک های بر پایه سویق و سبوس در کشور شناخته می شود.

محصولات مهدیار سویق برنج پایدار شده
سبوس فراوری شده برنج (پایدار شده) مهدیار

سبوس فراوری شده برنج (پایدار شده)

مهدیار

_

ترکیبات : سبوس برنج پایدار شده

ارزش غذایی سبوس برنج پایدار شده مهدیار