سویق های پفی مهدیار

مهدیار تولید کننده ی محصولات غذایی سلامت محور و فراسودمند بر پایه سویق، غلات کامل و حبوبات مشغول به فعالیت است. محصولات مهدیار از مواد اولیه ارگانیک و عاری از هر گونه ماده نگهدارنده و تراریخته تولید میگردند. درحال حاضر مهدیار به عنوان تولید کننده ی سویق، سویق های پفی، اسنک های بر پایه سویق و سبوس در کشور شناخته می شود.

محصولات مهدیار سویق پفی غلات کامل کچاپ
سویق پفی غلات کامل با طعم کچاپ مهدیار

سویق پفی غلات کامل با طعم کچاپ

مهدیار

_

ترکیبات : گندم، سبوس گندم، جو، سبوس جو، برنج، سبوس برنج، روغن گیاهی، طعم دهنده طبیعی کچاپ، نمک تصفیه شده دریا

ارزش غذایی سویق پفی غلات کامل با طعم کچاپ
  محصولات مهدیار سویق پفی غلات کامل سرکه ای
  سویق پفی غلات کامل با طعم سرکه ای مهدیار

  سویق پفی غلات کامل با طعم سرکه ای

  مهدیار

  _

  ترکیبات : گندم، سبوس گندم، جو، سبوس جو، برنج، سبوس برنج، روغن گیاهی، طعم دهنده طبیعی سرکه، نمک تصفیه شده دریا

  ارزش غذایی سویق پفی غلات کامل با طعم سرکه ای
  محصولات مهدیار سویق پفی غلات کامل پیاز و جعفری
  سویق پفی غلات کامل با طعم پیاز و جعفری مهدیار

  سویق پفی غلات کامل با طعم پیاز و جعفری

  مهدیار

  _

  ترکیبات : گندم، سبوس گندم، جو، سبوس جو، برنج، سبوس برنج، روغن گیاهی، طعم دهنده طبیعی پیاز و جعفری، نمک تصفیه شده دریا

  ارزش غذایی سویق پفی غلات کامل با طعم پیاز و جعفری
  محصولات مهدیار سویق پفی غلات کامل پنیری
  سویق پفی غلات کامل با طعم پنیری مهدیار

  سویق پفی غلات کامل با طعم پنیری

  مهدیار

  _

  ترکیبات : گندم، سبوس گندم، جو، سبوس جو، برنج، سبوس برنج، روغن گیاهی، طعم دهنده طبیعی پنیر، نمک تصفیه شده دریا

  ارزش غذایی سویق پفی غلات کامل با طعم پنیری
  محصولات مهدیار سویق پفی حبوبات دودی
  سویق پفی حبوبات با طعم دودی مهدیار

  سویق پفی حبوبات با طعم دودی

  مهدیار

  _

  ترکیبات : نخود، عدس، لوبیا، روغن گیاهی، طعم دهنده طبیعی دودی، نمک تصفیه شده دریا

  ارزش غذایی سویق پفی حبوبات با طعم دودی
  محصولات مهدیار سویق پفی حبوبات چیزبرگر
  سویق پفی حبوبات با طعم چیزبرگر مهدیار

  سویق پفی حبوبات با طعم چیزبرگر

  مهدیار

  _

  ترکیبات : نخود، عدس، لوبیا، روغن گیاهی، طعم دهنده طبیعی چیزبرگر، نمک تصفیه شده دریا

  ارزش غذایی سویق پفی حبوبات با طعم چیزبرگر
  محصولات مهدیار سویق پفی حبوبات پنیری
  سویق پفی حبوبات با طعم پنیری مهدیار

  سویق پفی حبوبات با طعم پنیری

  مهدیار

  _

  ترکیبات : نخود، عدس، لوبیا، روغن گیاهی، طعم دهنده طبیعی پنیر، نمک تصفیه شده دریا

  ارزش غذایی سویق پفی حبوبات با طعم پنیری
  محصولات مهدیار سویق پفی حبوبات آتشین
  سویق پفی حبوبات با طعم آتشین مهدیار

  سویق پفی حبوبات با طعم آتشین

  مهدیار

  _

  ترکیبات : نخود، عدس، لوبیا، روغن گیاهی، طعم دهنده طبیعی آتشین، نمک تصفیه شده دریا

  ارزش غذایی سویق پفی حبوبات با طعم آتشین