اسنک های سویق مهدیار

مهدیار تولید کننده ی محصولات غذایی سلامت محور و فراسودمند بر پایه سویق، غلات کامل و حبوبات مشغول به فعالیت است. محصولات مهدیار از مواد اولیه ارگانیک و عاری از هر گونه ماده نگهدارنده و تراریخته تولید میگردند. درحال حاضر مهدیار به عنوان تولید کننده ی سویق، سویق های پفی، اسنک های بر پایه سویق و سبوس در کشور شناخته می شود.

محصولات مهدیار اسنک سویق گندم
اسنک سویق گندم مهدیار

اسنک سویق گندم مهدیار

_

ترکیبات : آرد کامل تفت داده شده گندم، سبوس تفت داده شده گندم

ارزش غذایی اسنک سویق گندم مهدیار
محصولات مهدیار اسنک سویق جو
اسنک سویق جو مهدیار

اسنک سویق جو مهدیار

_

ترکیبات : آرد تفت داده شده جو، سبوس تفت داده شده جو

ارزش غذایی اسنک سویق جو مهدیار
محصولات مهدیار اسنک سویق عدس
اسنک سویق عدس مهدیار

اسنک سویق عدس مهدیار

_

ترکیبات : آرد تفت داده شده عدس

ارزش غذایی اسنک سویق عدس مهدیار
محصولات مهدیار اسنک سویق نخود
اسنک سویق نخود مهدیار

اسنک سویق نخود مهدیار

_

ترکیبات : آرد تفت داده شده نخود

ارزش غذایی اسنک سویق نخود مهدیار
محصولات مهدیار اسنک سویق کامل
اسنک سویق کامل مهدیار

اسنک سویق کامل مهدیار

_

ترکیبات : آرد کامل تفت داده شده “گندم، جو، برنج، نخود، عدس و سنجد”

ارزش غذایی اسنک سویق کامل مهدیار