سویق های مهدیار

سویق : آرد تف داده شده ی غلات و حبوبات را می‌گویند که اثر فراونی برای پیشگیری و کمک به درمان ناراحتی های گوارشی، چاقی، کم خونی، ضعف سیستم ایمنی بدن و وکی استخوان دارد.

محصولات مهدیار سویق گندم
سویق گندم مهدیار

سویق گندم مهدیار

_

ترکیبات : آرد کامل تفت داده شده گندم، سبوس تفت داده شده گندم

ارزش غذایی سویق گندم مهدیار
محصولات مهدیار سویق جو
سویق جو مهدیار

سویق جو مهدیار

_

ترکیبات : آرد تفت داده شده جو، سبوس تفت داده شده جو

ارزش غذایی سویق جو مهدیار
محصولات مهدیار سویق عدس
سویق عدس مهدیار

سویق عدس مهدیار

_

ترکیبات : آرد تفت داده شده عدس

ارزش غذایی سویق عدس مهدیار
محصولات مهدیار سویق نخود
سویق نخود مهدیار

سویق نخود مهدیار

_

ترکیبات : آرد تفت داده شده نخود

ارزش غذایی سویق نخود مهدیار
محصولات مهدیار سویق کامل
سویق کامل مهدیار

سویق کامل مهدیار

_

ترکیبات : آرد کامل تفت داده شده “گندم، جو، برنج، نخود، عدس و سنجد”، نبات نیشکر

ارزش غذایی سویق کامل مهدیار