سویق های مهدیار

مهدیار تولید کننده ی محصولات غذایی سلامت محور و فراسودمند بر پایه سویق، غلات کامل و حبوبات مشغول به فعالیت است. محصولات مهدیار از مواد اولیه ارگانیک و عاری از هر گونه ماده نگهدارنده و تراریخته تولید میگردند. درحال حاضر مهدیار به عنوان تولید کننده ی سویق، سویق های پفی، اسنک های بر پایه سویق و سبوس در کشور شناخته می شود.

محصولات مهدیار سویق گندم
سویق گندم مهدیار

سویق گندم مهدیار

_

ترکیبات : آرد کامل تفت داده شده گندم، سبوس تفت داده شده گندم

ارزش غذایی سویق گندم مهدیار
محصولات مهدیار سویق جو
سویق جو مهدیار

سویق جو مهدیار

_

ترکیبات : آرد تفت داده شده جو، سبوس تفت داده شده جو

ارزش غذایی سویق جو مهدیار
محصولات مهدیار سویق عدس
سویق عدس مهدیار

سویق عدس مهدیار

_

ترکیبات : آرد تفت داده شده عدس

ارزش غذایی سویق عدس مهدیار
محصولات مهدیار سویق برنج
سویق برنج مهدیار

سویق برنج مهدیار

_

ترکیبات : آرد تفت داده شده برنج، سبوس تفت داده شده برنج

ارزش غذایی سویق برنج مهدیار
محصولات مهدیار سویق نخود
سویق نخود مهدیار

سویق نخود مهدیار

_

ترکیبات : آرد تفت داده شده نخود

ارزش غذایی سویق نخود مهدیار
محصولات مهدیار سویق کامل
سویق کامل مهدیار

سویق کامل مهدیار

_

ترکیبات : آرد کامل تفت داده شده “گندم، جو، برنج، نخود، عدس و سنجد”، نبات نیشکر

ارزش غذایی سویق کامل مهدیار