لوگو مهدیار

در حال ایجاد تغییراتی بنیادین هستیم.

با این حال اگر به کمک ما نیاز دارید، کافیست با ما در تماس باشید.

آدرس : مشهد، حدفاصل میدان جمهوری اسلامی و میدان جهاد، مرکز رشد فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی

پست الکترونیکی : [email protected]

تلفن تماس : 05138718198 – 09159010650